Tips och huskurer/Tips and home remedies

* När våra tikar löper så ger vi dom hallonblad blandat med fodret. sommarhalvåret så får dom färska blad som vi klipper sönder i fodret, vi plockar in hallonblad och torkar dom inför vinterhalvåret. Det fungerar jätter bra när tiken löper, dom blöder inte lika mycket och dom mår mycket bättre. 

* When the bitch runs, we give them raspberry leaf mixed with the feed. summer to get them fresh leaves as we cut up the feed, we pick the raspberry leaves and dry them for winter. It works really well when the bitch runs, they do not bleed as much and they feel much better.

 

*  Huskur 1: mot fästingar för utvärtes bruk: 

1 liter vatten  

1 brk rosmarin eller timjan

1 msk vitvinsvinäger

1 vitlöksklyfta

lite citronsaft

Koka upp en liter vatten tillsammans vitlöksklyftan. Häll i en brk rosmarin eller timjan i vattnet och låt dra i minst en timme. Sila bort kryddan och vitlöken. Tillsätt en msk vitvinsvinäger och citronsaften. Häll blandningen i en sprayflaska. Duscha din hund före varje promenad och speciellt runt ben, mage, svans och vid öronen.

Det fungerar mycket bra!                             källa:   http://www.kennelredtails.se

 

* Folk remedy 1: against ticks for external use:

1 liter of water

1 BRK rosemary or thyme

1 tablespoon white wine vinegar

1 clove of garlic

some lemon juice

Boil one liter of water along the garlic clove. Pour into a brk rosemary or thyme in the water and let soak for at least an hour. Strain the spice and garlic. Add one tablespoon of white wine vinegar and lemon juice. Pour the mixture into a spray bottle. Showering your dog before every walk and especially around the legs, stomach, tail and the ears.

It works very well! source: http://www.kennelredtails.se

*  Huskur 2

Här följer tre recept med eteriska oljor som passar att använda till din hund eller katt

Koka upp 8 dl vatten och låt det svalna

Tillsätt

12 droppar Eukalyptus citriodora
12 droppar citrongräs
12 droppar citronmyrten
12 droppar lavendin
3 droppar timjan

Tillsätt 1 matsked äppelcidervinäger och saften av en halv citron.
Rör om kraftigt och låt blandningen stå minst ett dygn, men helst en vecka, rör om då och då. 
Häll sedan över blandningen på sprayflaska och spraya djurets päls helst två gånger om dagen, morgon och kväll                               källa:   http://www.kennelredtails.se

* Folk remedy 2

Here are three recipes using essential oils suitable for use with your dog or cat

Boil 8 cups of water and let it cool

Add

12 drops of Eucalyptus citriodora
12 drops of lemongrass
12 drops citronmyrten
12 drops Lavendin
3 drops of thyme

Add 1 tablespoon of apple cider vinegar and the juice of half a lemon.
Stir vigorously and let the mixture stand for at least one day, but preferably one week, stirring occasionally.
Then pour over the mixture in a spray bottle and spray the animal's fur preferably twice a day, morning and evening source: http://www.kennelredtails.se

* Huskur 3

Du kan också blanda en olja av olivolja och johannesört 25 ml av vardera 
Tillsätt 3 droppar lavendel, 3 droppar citronella och 3 droppar tea-tree och smörj in pälsen med
framförallt på magen och fram runt nacken och öronen. 
Fästingarna gillar inte oljan eller doften
och kommer att ramla ur pälsen

Bränn sedan upp fästingarna, det är det enda som hjälper om vi vill bli av med odjuren!!                                   källa:  http://www.kennelredtails.se

* Folk remedy 3

You can also mix the oil of the olive oil and St. John's wort 25 ml of each
Add 3 drops of lavender, 3 drops of citronella and 3 drops of tea-tree and grease coat with
especially in the stomach and up around the neck and ears.
The ticks do not like oil or fragrance
and will fall out of the coat

Then burn up the ticks, it's the only thing that helps if we want to get rid of the beast !! source: http://www.kennelredtails.se

*  Huskur 4  

Lavendelolja

Lavendeloljan är inte bara bra för huden. Den har också en avskräckande effekt på fästingar. 
Så här gör du:
1) Ställ ugnen på 50 grader.
2) Fyll en ren glasburk med torkade lavendelblommor, som kan köpas i välsorterade hälsokostaffärer och via internet.
3) Häll olivolja över blommorna, tills burken är nästan helt fylld. Var noga så att burken inte blir helt full. Lavendelblommorna sväller lätt och om man använder för mycket olja är risken stor att burken svämmar över. Tycker du inte om doften av olivolja kan du välja en olja med svagare arom. Vilken smakstyrka olivoljan har brukar framgå av etiketten som finns på baksidan av flaskan.
4) Ställ in blandningen på ett galler i den varma ugnen. Placera en bakplåt under gallret.
5) Låt oljan stå och dra i ugnen i minst fem timmar. Vill du få en riktigt kraftfull lavendelolja ska du låta blandningen stå kvar i ugnen ytterligare sju timmar.
6) Klä insidan av ett durkslag med en duk av linne eller bomull.
7) Ta ut oljan ur ugnen och sila den genom duken. Var noga med att låta blomblandningen "droppa ur" ordentligt. När lavendeloljan svalnat är den färdig att användas, direkt på huden eller som ingrediens i andra läkande hudprodukter

källa:  http://www.kennelredtails.se

* Folk remedy 4

lavender oil

Lavender oil is not only good for the skin. It also has a deterrent effect on ticks.
To do this:
1) Set the oven at 50 degrees.
2) Fill a clean glass jar with dried lavender flowers, which can be purchased at any good health food stores and online.
3) Pour olive oil over the flowers until the jar is almost completely filled. Be careful so that can not be completely full. Lavender flowers swells easily and if you use too much oil is a major risk that can overflow. You do not like the smell of olive oil, you can choose an oil with a weaker flavor. What flavor strength olive oil is usually specified on the label located on the back of the bottle.
4) Set the mixture on a rack in the hot oven. Place a baking tray under the grill.
5) Let the oil soak in the oven for at least five hours. Want to get a really powerful lavender oil, let the mixture stand in the oven another seven hours.
6) Dress the inside of a colander with a cloth of linen or cotton.
7) Remove the oil from the oven and strain it through cloth. Be sure to let the flower mixture "drop out" properly. When lavender oil has cooled, it is ready to be used directly on the skin or as an ingredient in other healing skin products

source: http://www.kennelredtails.se

*  HUSKUR 5

Ytterligare en insektsspray men med aromaoljor. Fyll en blomsprayflaska med ljummet vatten och droppa i 2-5 droppar av vardera pepparmynta, citron, rosmarin, aloe vera, lavendel samt 1 msk äppelcidervinäger. Duscha hunden före varje promenad speciellt runt ben, mage, svans och öronen       källa: http://www.kennelredtails.se

 * 5 HOUSEHOLD REMEDY

Another insect spray but with aromatherapy oils. Fill a flower spray bottle with warm water and drip 2-5 drops each of peppermint, lemon, rosemary, aloe vera, lavender and 1 tablespoon apple cider vinegar. Showering the dog before each walk especially around the legs, stomach, tail and ears Source: http://www.kennelredtails.se

* HUSKUR 6

Plocka totalt ca 1 liter blad 50/50 från Rölleka och Renfana. Koka upp 1 liter vatten och häll över bladen. Rör om då och då under tiden som det småputtrar i ca 30 min.

Sila bort bladen och spar vätskan i flaska i kylskåpet.   Källa: http://www.kennelredtails.se

* 6 HOUSEHOLD REMEDY

Pick a total of about 1 liter of 50/50 leaf from Yarrow and Tansy. Boil 1 liter of water and pour over the leaves. Stir occasionally while it småputtrar in about 30 minutes.

Strain the leaves and save the liquid in the bottle in the refrigerator. Source: http://www.kennelredtails.se

* HUSKURER FÖR INVÄRTES BRUK - mot fästingar

 VITLÖKSOLJA 

1 liter raps- majs- eller solrosolja + 4 st vitlöksklyftor. Rapsoljan innehåller mycket av de viktiga omega-3-fettsyrorna. 
Lägg vitlöksklyftorna i oljan. Låt dra i fyra dygn. Vänd flaskan en gång varje dag. Sila bort löken.

Dosering: 1 msk olja/dagen till medelstor hund och 1 tsk olja/dagen till liten hund.

Källa: http://www.kennelredtails.se

 

* Home remedies internal use - against ticks

 GARLIC OIL

1 liter of rapeseed, corn or sunflower oil + 4 garlic cloves. Rapeseed oil contains much of the important omega-3 fatty acids. Add the garlic cloves in the oil. Let it sit for four days. Turn the bottle once daily. Strain the onion.

 Dosage: 1 tablespoon oil / day for medium-sized dog, and 1 tsp of oil / day for small dogs.

 Source: http://www.kennelredtails.se


* Vitlöksköttbullar mot fästingar

Blanda 1 kg nötfärs med 2 tsk mald torkad vitlök, 3 msk rosmarin, 2 ägg och skorpmjöl. Rulla till köttbullar och stek. Ge hunden en köttbulle om dagen som komplement till övrigt foder.      Källa: http://www.kennelredtails.se

* Garlic Meatballs against ticks

Mix 1 kg minced beef with 2 teaspoons ground dried garlic, 3 tablespoons rosemary, 2 eggs and breadcrumbs. Roll into meatballs and fry. Give the dog a meatball day as a supplement to other feeds. Source: http://www.kennelredtails.se

* Tips till matte och husse:

Ta en vitlökskapsel (är luktfri) varje dag under fästingsäsongen eller ät vitlökskryddad mat. Duscha gärna benen med rosmarinvattnet (se ovan) före promenad i fästingmarker.  Ska du ut i gräset – smörj in ben och fötter med rapsolja. Det gör att fästingarna inte kan fastna på kroppen. Enkelt, billigt och giftfritt

 Vad gäller lök och hundar så står detta att läsa i boken "HUNDMAT" av Marie Sallander, doktorand i hundmat och Åke Hedhammar, veterinär:

 "All slags lök i alla former, rå, torkad eller tillagad, bör användas med försiktighet till hundar. Stora mängder lök kan ge blodbildsförändringar och leverskador! det förekommer att hundägare ger vitlök i maten, ofta rör det sig om någon klyfta per dag till en större hund, vilket är i så ringa mängd att det inte leder till problem. Man bör tänka på att en liten hund tål betydligt mindre än en stor ." 

 Slut citat.    

 Källa: http://www.kennelredtails.se

* Tip to mom and dad:

Take a garlic capsule (odorless) every day during tick season or eat garlic spicy foods. Showering gladly legs with rosemary water (see above) before walking in tick chips. Are you going out in the grass - grease the legs and feet with canola oil. This means that the ticks can not get stuck on the body. Simple, inexpensive and nontoxic

  As for onions and dogs so this seems to read in the book "DOG FOOD" by Marie Sallander, PhD in dog food and Ake Hedhammar, veterinarian:

  "All kinds of onions in any form, raw, dried or cooked, should be used with caution in dogs. Large quantities of onions can cause blood cell changes and liver damage! There is that dog owners give garlic in their food, often these are about one clove per day to a larger dog, which is in such small quantities that they do not lead to problems. one should bear in mind that a small dog can tolerate much less than a large one. "

  End quote.

  Source: http://www.kennelredtails.se

 

* SVAMP I TASSARNA

Var uppmärksam på rödaktig missfärgning och röd irritation på trampdynorna och mellan tårna. Irritationen beror på ytlig svampinfektion som lätt får fäste om det ständigt är fuktigt i pälsen. Håll hårväxten nere på tassarna och om hunden har drabbats av svamp kan du prova denna huskur:


Ta 1 msk Atamon i 2 dl vatten. Sätt hundens tassar i lösningen ett par minuter. Torka noggrant efteråt. Gör så dagligen i en vecka.

Atamon är ett konserveringsmedel som finns i livsmedelsbutiken.

Källa: http://www.kennelredtails.se

* SPONGE paws

Pay attention to reddish discoloration and red irritation on the pads and between the toes. The irritation is due to superficial fungal infection that can easily mount on it constantly damp the coat. Hold down hair growth on the feet and if the dog has been hit by fungus, try this home remedy:

Take 1 tbsp Atamon in 2 cups water. Put the dog's paws in the solution for a few minutes. Dry thoroughly afterwards. Do so daily for a week.

Atamon is a preservative found in the grocery store.

Source: http://www.kennelredtails.se

 

* HOT SPOTS  -  FUKT/VÅTEKSEM 

 
Inflammation på grund av fukteksem, våteksem, sommareksem, ”goldeneksem eller ”labbeeksem” m.m. kan uppstå även utan bad. Det kan uppstå året runt, men är mer vanlig under årstider då vädret är varmt eller fuktigt 
 
Om din hund drabbats av fukteksem, blöt upp den ihopklibbade pälsen, klipp sedan försiktigt bort håret på och runt eksemet, cirka 1 cm utanför det drabbade området. Tvätta noga! Blöt en mjuk trasa i varmt vatten och vrid ur. Håll den mot hundens hud i cirka 10 minuter för att mjuka upp eventuell skorpbildning. Torka sedan försiktigt! Upprepa detta två/tre ggr dagligen. Låt eksemet lufta ordentligt. Sätt inte på något bandage, eftersom det bara förlänger läkningsprocessen. Undvik alla krämer och salvor. De stänger in fukten och eksemet blir värre. 

Vattenlösliga sprayer eller gel av aloe vera är bra. De lindrar och läker och täpper inte till såret. Burrows lösning (finns på Apoteket) är en produkt som kan vara till hjälp. Duscha lösningen över eksemet ett par ggr/dagen. Det torkar ur. 

Te innehåller garvsyra och hjälper också genom att torka ur och läka ihop. Brygg ett starkt te och låt svalna. Låt en bit gasväv ligga i och bli riktigt genomblöt och lägg det sedan direkt på det såriga eksemet. Upprepa en/två ggr dagligen. Blir inte eksemet bättre eller sprider sig, kontakta din veterinär! Din hund behöver kanske en antibiotikakur

Källa: http://www.kennelredtails.se

* HOT SPOTS - MOISTURE / VÅTEKSEM

 
Inflammation due to moist eczema, våteksem, summer eczema, "golden eczema or" lab eczema "etc. can occur even without a bath. It can occur year round, but are more common during seasons when the weather is hot or humid
 
If your dog is suffering from moist eczema, soak up the agglutinated coat, then carefully cut away the hair on and around the eczema, approximately 1 cm outside the affected area. Wash thoroughly! Soak a soft cloth in hot water and wring it out. Hold it against the dog's skin for about 10 minutes to soften any scabbing. Then wipe gently! Repeat this two / three times daily. Let eczema aerate properly. Put in no bandages, because it just prolongs the healing process. Avoid all creams and ointments. They close out the moisture and the eczema gets worse.

Water soluble sprays or gel of aloe vera is good. They soothe and heal and does not clog the wound. Burrows solution (available at pharmacies) is a product that can be helpful. Spray the solution on the eczema a few times / day. It dries out.
Tea contains tannic acid and also helps by drying out and heal. Brew a strong tea and let cool. Let a piece of gauze to be in and get really soaking wet, and place it directly on the sore eczema. Repeat one / two times daily. Does not get better or eczema is spreading, contact your vet! Your dog may need a course of antibiotics

Source: http://www.kennelredtails.se

 

* RÄVSKABB 

Det finns hundar som har blivit av med rävskabb och den fruktansvärda klådan genom såpbad. Misstänker Du att hunden har drabbats eller om det finns rävskabb i närheten kan du bada hunden i grönsåpa i förebyggande syfte. 

Blöt hunden och schamponera in den med grönsåpa så att det löddrar ordentlig. Skölj därefter rikligt med ljummet vatten. Torka hunden! Gör om proceduren efter någon dag. Man märker direkt om hunden blir av med klådan. Såpan kan också i vissa fall hjälpa mot eksem och andra hudåkommor
 

* sarcoptic mange

There are dogs that have gotten rid of scabies and the terrible itch by såpbad. If you suspect that your dog has been hit or if there is sarcoptic mange nearby can bathe the dog in green soap for prevention.

Wet dog and shampoo it with green soap to lather properly. Thereafter rinse thoroughly with lukewarm water. Dry dog! Repeat the procedure for any day. You can tell right away if the dog gets rid of the itch. The soap can also sometimes help against eczema and other skin conditions
Source: http://www.kennelredtails.se

 

* URINVÄGSINFEKTION 

Brännässle-te är bra att ge vid urinvägsinfektioner och vid uringrus. Speciellt bra efter sjukdom och för att rena kroppen efter medicinering med ex antibiotika.

1 tsk torkad brännässla läggs i kopp eller porslinsskål och hälls över med 2 dl kokande vatten som avsvalnat något. Låt dra i 10 minuter och sila av. Ges morgon och kväll i max 7 dagar. Gör nytt varje dag. 


Tillskott av C-vitamin är också bra vid anlag för urinvägsinfektioner och då rekommenderar jag 
1 tabl Ester-C (200 mg) /dagen. 
Finns i hälsokostaffärer och på Åhlèns.

Källa: http://www.kennelredtails.se

* URINARY INFECTION

Brännässle tea is good to give in urinary tract infections and the urinary gravel. Especially good for disease and to purify the body after medication as antibiotics.

1 teaspoon dried nettle is placed in a cup or porcelain bowl and poured over with 2 cups boiling water cooled somewhat. Let steep for 10 minutes and strain. Given morning and evening for a maximum of 7 days. Make new every day.


Supplements of vitamin C is also good for predisposition to urinary tract infections and then i recommend
1 tablets Ester-C (200 mg) / day.
Available in health food stores and on Åhlens.

Source: http://www.kennelredtails.se

 

* SVAMP I ÖRONEN 


 

Har din hund tendens att få svamp i öronen så fukta en kompress med äppelcidervinäger och torka rent örat med. Samma effekt har Molkosan mot svampinfektioner

Annes eget recept som verkligen fungerar så bra:

1 del äppelcidervinäger och 2 delar vatten. Torka ur örat med en torr stor tops (finns på hyllan för babysaker i din butik). Därefter doppa topsen i blandningen och torka inne i örat med den. Byt tops om du måste göra fler gånger. Källa: http://www.kennelredtails.se

* SPONGE ears
Does your dog tend to get fungus in the ears, soak a gauze pad with apple cider vinegar and wipe clean the ear with. The same effect has Molkosan antifungal

Anne's own recipe that really works so well:

1 part apple cider vinegar and 2 parts water. Wipe out the ear with a dry high tops (available on the shelf for baby things in your store). Thereafter, dipping the swab in the mixture and dry the inside of the ear. Replace tops if you need to do more often. Source: http://www.kennelredtails.se

 

* Immunhöjande preparat och örter:

 BRÄNNÄSSLA

När det gäller immunförsvaret så kan man ge hunden torkad brännässla som tillskott i maten, ½  - 1 tsk beroende på kroppsvikt/dagen.

Viktigast under vinter och vår, från oktober till april.

Brännässlan innehåller mycket som är bra för immunförsvaret och dessutom bra för pälsen.

Brännässla innehåller mycket C-vitamin och järn. Dessutom innehåller den klorofyll och många viktiga mineraler. Vid djurvård används den alltid torkad, ej färsk!

Bra för dåliga blodvärden, dåligt immunförsvar, vitamin- och mineralbrist.

 HONUNG

Honung kan användas till mycket. När det gäller immunförsvaret så är det lättast att blanda ut lite färsk honung med lite kallt vatten.

OBS! Varmt vatten kan förstöra mycket av de viktiga och nyttiga ämnena, så använd kallt vatten.

Dosering: ¼ - 1 tsk honung + lite kallt vatten beroende på kroppsvikt per dag.

Använd gärna en lite spruta och spruta in vätskan i munnen.

Man kan även använda honung utvärtes direkt på småsår .

VITLÖK

Vitlök har alltid använts för att immunförsvaret och motverka infektioner .

Som dagligt tillskott kan man ge 1/4 - 1 vitlöksklyfta beroende på kroppsvikt. Hacka löken och blanda i maten.

Mycket bra mot fästingangrepp också.

ISHAVSALGER 

Rekommenderar också tillskott av alger för hund och katt från Alg-Börje.

Dessa är i pulverform och strös i maten. Algerna stärker immunförsvaret. Viktigt är att följa doseringsanvisning och att inte överdosera.  

 Källa: http://www.kennelredtails.se

 

* Immune-enhancing drugs and herbs:

  STINGING NETTLE

Regarding the immune system so you can give the dog dried stinging nettle as an additive in food, ½ - 1 tsp depending on body weight / day.

Most importantly, during the winter and spring, from October to April.

Nettle contains much that is good for the immune system and also good for the coat.

Stinging nettle contains a lot of vitamin C and iron. It also contains chlorophyll and many important minerals. When animal care used it always dried, not fresh!

Good for bad blood values​​, poor immune system, vitamin and mineral deficiencies.

  HONEY

Honey can be used for much. Regarding the immune system so it is easiest to mix some fresh honey with a little cold water.

NOTE Hot water can destroy much of the important and beneficial substances, so use cold water.

Dosage: ¼ - 1 teaspoon honey + some cold water depending on body weight per day.

Please use a little syringe and inject the liquid in the mouth.

Also useful are topical honey directly to small wounds.

GARLIC

Garlic has always been used to the immune system and fight infection.

As a daily supplement can give 1/4 - 1 clove of garlic, depending on body weight. Chop the onion and mix into the food.

Very good against tick infestation also.

ISHAVSALGER

Also recommend supplements of algae for dogs and cats from Alg-Borje.

These are in powder form and sprinkled on food. The algae boosts the immune system. It is important to follow the dosage instructions and not to overdose.

  Source: http://www.kennelredtails.se

* BANANER OCH KALKON till skott-fyrverkeri- smällare- åskrädda hundar.

Bananer och kalkon hjälper till att höja serotoninhalten i hjärnan. Bra att ge framåt nyår om hunden är rädd och orolig..

Bananer är rika på aminosyran tryptofan som tillsammans med B6-vitamin och C-vitamin, som båda finns i banan, omvandlas till signalämnet serotonin.

Banan innehåller kalcium och magnesium som är viktiga för hjärnan.

Källa: http://www.kennelredtails.se

 

* BANANAS AND TURKEYS to-shot fireworks smällare- åskrädda dogs.

Bananas and turkey helps to raise serotonin levels in the brain. Good to give New Year ahead if the dog is scared and worried ..

 Bananas are rich in the amino acid tryptophan, which together with vitamin B6 and vitamin C, both of which are in the path, the signal is converted to serotonin.

The web contains calcium and magnesium which are important for the brain.

Source: http://www.kennelredtails.se