Vår älsklingar

20190503 förlorade vi våran älskade Tiara

20190503 we lost our beloved Tiara

 

________________________________________________

Våren 2011 kom Enya till oss och lämnade ett tomrum i våra hjärtan den 19:e Mars 2014. 


 

In spring 2011, Enya came to us and left a void in our hearts the 19th of March 2014