Oinas Absolut Angel Of Show "Enya"

Våren 2011 kom Enya till oss och lämnade ett tomrum i våra hjärtan den 19:e Mars 2014. Gråter


 

In spring 2011, Enya came to us and left a void in our hearts the 19th of March 2014Gråter